Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Urząd Gminy Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta, godziny pracy 7.30-15.30, tel. 82 5686016, 5686033, fax 5686076, e-mail: sekretariat@ruda-huta.pl

bip glowna        niedowidzacy

.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2024 r.

Wójt Gminy Ruda-Huta działając na podstawie art. 15, ust. 2 j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U z 2023 r. poz. 571) ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2024 r. wybrano następujące oferty:

 1. Ludowy Klub Sportowy „HUTNIK” Ruda-Huta z siedzibą w Rudzie-Hucie,
  ul. Niepodległości 44, 22 -110 Ruda-Huta.
  Zadanie publiczne pod nazwą: „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez piłkę nożną ,siłownię i tenis stołowy”.
  Wysokość przyznanych oferentowi środków publicznych - kwota 73 228,00 zł.
 2. Stowarzyszenie Miłośników Gminy Ruda-Huta z siedzibą w Rudzie-Hucie,
  ul. Niepodległości 44, 22 -110 Ruda-Huta.
  Zadanie publiczne pod nazwą: „Sport i rekreacja na wakacjach”.
  Wysokość przyznanych oferentowi środków publicznych - kwota 6 762,00 zł.
 3. Koło Gospodyń Wiejskich w Poczekajce nie otrzymało dofinansowania.
  Oferta została odrzucona z powodu braków formalnych.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych gminy w 2024 roku

Wójt Gminy Ruda-Huta działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2023, poz. 571) oraz Uchwały Rady Gminy Ruda-Huta Nr XLIV/263/2023 z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy na rok 2024 rok Gminy Ruda-Huta z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (Dz. Urzędowy Woj. Lubelskiego z 2023 poz. 7118).

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (ogloszenie-o-konkursie-ofert-zadania-publiczne-2024.pdf)ogloszenie-o-konkursie-ofert-zadania-publiczne-2024.pdf 230 kB

Informacja o wynikach kosultacji dot. projektu "Programu Współpracy Gminy Ruda-Huta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok"

Wójt Gminy Ruda-Huta zgodnie z § 5 uchwały Nr XLVI/228/2010 Rady Gminy Ruda-Huta z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, informuje że w dniach od 7 listopada 2023 r. do dnia 17 listopada 2023 r. prowadzone były konsultacje społeczne w formie formularza zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Gminy Ruda-Huta oraz dostępnego na tablicy ogłoszeń Urzędu.

W wyznaczonym terminie nie wpłynął żaden formularz zawierający uwagi bądź opinie do konsultowanego programu.

W związku z powyższym projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy na 2024 rok Gminy Ruda-Huta z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zostanie przedstawiony bez żadnych uwag Radzie Gminy Ruda-Huta w celu podjęcia uchwały w tej sprawie.

Kosultacje dot. projektu "Programu Współpracy Gminy Ruda-Huta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok"

Przedmiotem konsultacji jest projekt "Programu Współpracy Gminy Ruda-Huta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok".

Uwagi i opinie do projektu ww. Programu będzie można składać w terminie od 7 listopada 2023 r. do dnia 17 listopada 2023 r., w sekretariacie Urzędu Gminy Ruda-Huta ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Leszek Walczuk, każdego dnia w godzinach pracy urzędu 7.30-15.30, lub telefonicznie 82 5444359, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zaproszenie do zgłaszania uwag do oferty "Wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji poświęconych historii, kulturze i tradycji powiatu i regionu"

Na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) Wójt Gminy Ruda-Huta zaprasza do zgłaszania uwag do oferty pn. Wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji poświęconych historii, kulturze i tradycji powiatu i regionu, złożonej do dofinansowania w trybie pozakonkursowym przez Stowarzyszenie Rocznik Chełmski w dniu 08.09.2023 r.

Uwagi można zgłaszać w terminie do 22.09.2023 r. do godz. 15.30.

Forma zgłaszania uwag: złożenie formy pisemnej uwag na załączonym formularzu drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta, tel. 82 568 60 33.

Osoba odpowiedzialna: Leszek Walczuk

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (formularz_uwag_rocznik_chelmski_27_tom.doc)Formularz uwag do oferty 32 kB
Pobierz plik (oferta-stowarzyszenia-rocznik-chelmski-27-tom.pdf)Oferta realizacji zadania publicznego 879 kB

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach ewidencyjnych Iłowa, Ruda i Marynin, gmina Ruda-Huta.

Materiały do pobrania:

Więcej artykułów…

 1. Projekt zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ruda-Huta
 2. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2023 r.
 3. Ogłoszenie Wójta Gminy Ruda-Huta z dnia 27 grudnia 2022 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach ewidencyjnych Iłowa, Ruda i Marynin, gmina Ruda-Huta
 4. Ogłoszenie Wójta Gminy Ruda-Huta z dnia 27 grudnia 2022 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ruda-Huta
 5. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych gminy w 2023 roku
 6. Informacja o udzieleniu dotacji poza trybem otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publ. Gm. Ruda-Huta pn. Wydawanie niskonakł., niekomercyjnych publikacji poświęconych historii, kulturze i tradycji powiatu i regionu Rocznik Chełmski t.26
 7. Zaproszenie do zgłaszania uwag do oferty na dotację publikacji artykułów i materiałów dotyczących Gminy Ruda-Huta w czasopiśmie „Rocznik Chełmski” t. 26
 8. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2022 r.
 9. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych gminy w 2022 roku
 10. Ogłoszenie Wójta Gminy Ruda-Huta z dnia 8 października 2021 r. w sprawie konsultacji społecznych projektu rocznego „Programu współpracy Gminy Ruda-Huta z organizacjami pozarządowymi na 2022 r.

Strony powiązane z samorządem i społecznością lokalną

poleska sh

oko sh

wyzyna sh

bokoryna sh

Newsletter - subskrypcja

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Ruda-Huta w celu otrzymywanie newslettera.

Akceptacja regulaminu .


Newsletter - rezygnacjaLicznik odwiedzin

7033098
Dzisiaj
Wczoraj
Tydzień
Miesiąc
Wszystkie
8040
12915
77877
351411
7033098

Twoje IP 157.55.39.6

dab bolko gmina ruda huta drzewo roku 2015 www

Elektroniczne załatwianie spraw

Profil zaufany ePUAP

empatia pm

obywatel pm

polski lad

 

RFRD

FDS

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Ukrainian

Nr konta Urzędu Gminy Ruda-Huta

Od 2023 roku podatki należy wpłacać na indywidualne rachunki podane w decyzjach wymiarowych.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nr konta: 23 8192 0002 2002 0020 0035 0017 (w tytule należy wpisać nazwę opłaty, imię i nazwisko osoby, która złożyła deklarację oraz adres nieruchomości)

Opłaty skarbowe nr konta: 59 8192 0002 2001 0020 0035 0001

Dokumenty planistyczne i strategie

str r g ps

rpp

str r g sh

Legislacja i akty prawne

rcl sh

isap sh

Oferty pracy

eures sh

PUP sh

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech